Wiatr, Marcin Ciszewski


"Strach jest czynnikiem naturalnym, dzwonkiem ostrzegawczym. Nigdy nie należy go lekceważyć."

Istota, Arno Strobel


"Pod pojęciem istoty rozumie się niezmienną cechę, którą wszystko, w tym również człowiek, bezwzględnie musi posiadać, aby istnieć (...)"

Arcanus Arctica, Dariusz Pawłowski


"Wszystko, co robisz, musi mieć jakiś plan... jakąś strategię... czasami trzeba uciec się do podstępu, bo..." 

Nirvana. Prawdziwa historia, Everett True

I'm so happy
Cause today I found my friends
They're in my head
[Nirvana, Lithium

Lewis Winter musi umrzeć, Malcolm Mackay

"Zabić człowieka to nic skomplikowanego. Trudno za to zabić go dobrze. Ludzie, którzy potrafią zrobić to dobrze, są tego świadomi. Tych, którzy robią to źle, czeka bardzo bolesna lekcja. To oznacza konsekwencje. Ale nawet ci utalentowani muszą zdawać sobie z tego sprawę"

Krwawnik - PremieraKRWAWNIK. OPOWIADANIA Z POZORNIE MARTWEJ STREFY